Gizlilik politikası ve Aydınlatma Metni

Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni

İşbu Kullanım koşulları, Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni; bu siteyi veya bu site aracılığıyla, ya da bu siteyle bağlantılı olarak sağlanan hizmetler neticesinde bu hizmetlerden faydalanan kullanıcıların kişisel verilerinin ne şekilde işlendiği ve korunduğu ile ilgili bilgi sunma amacıyla hazırlanmıştır.

Hakkiogluinsaat.com, Ferhatpaşa Mah Seyitnizam Cad. No:2 Ataşehir / İstanbul adresinde mukim HAKKIOĞLU GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI GIDA OTOMOTİV KUYUMCULUK İNŞ. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ’nin(Şirket) bir markası ve sunduğu bir hizmettir. Kullanıcının kişisel verilerinin işlenmesinden sorumlu kişi Hakkıoğlu Gayrimenkul Danışmanlığı Gıda Otomotiv Kuyumculuk İnş. San. ve Tic.Ltd. Şti olup, işbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni kapsamında “hakkiogluinsaat.com” olarak anılacaktır.

Sitemiz üzerinden üyelik işlemi gerçekleştirerek veya üyelik işlemi gerçekleştirmeksizin doğrudan sitemiz üzerindeki hizmetlerden faydalanan kullanıcılar, işbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nde yer alan şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.

GİZLİLİK POLİTİKASI

Şirketimiz, Sitemizi ziyaret eden kullanıcıların gizlilik hakkına saygı duymaktadır. Sitemiz, sadece kullanıcının kendi isteği ile sunduğu kişisel bilgileri saklamaktadır. Bu bilgiler adınız, soyadınız, firma unvanınız, adresiniz, e-posta adresiniz, telefon ve faks numaralarınızı ve daha başka bilgileri içerebilir.

Sitemizde yer alan hizmetlerden yararlanırken vereceğiniz kişisel bilgiler, Şirketimiz bünyesinde saklanmakta olup, hizmet sağlayıcılar dışında üçüncü kişilerle paylaşılmamaktır. Sitemiz üzerinden edindiğimiz kişisel bilgiler, e-posta, sirküler, duyuru, kitap, sms ,resim, mimari tasarım ve benzeri yayınlar ve görseller göndermek, kayıtlarımızı ve veri tabanımızı güncelleştirmek amacıyla kullanılmaktadır.

Şirketimiz, Gizlilik Politikası hüküm veya şartlarında, önceden bildirimde bulunmaksızın veya bir yükümlülük altına girmeksizin tamamen kendi takdirine bağlı olarak değişiklik, ekleme veya çıkarma yapma hakkına sahiptir. Gizlilik Politikası’nda yapılacak değişiklikler, söz konusu değişikliklerin Sitemizde yayımlanması ile geçerlilik kazanacaktır. Bu nedenle, Gizlilik Politikası’nın zaman zaman kontrol edilmesini önermekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

İşlenen Kişisel Veriler

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Kanunlarına uygun olarak kurulmuş olan şirketimiz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümleri başta olmak üzere ilgili tüm diğer mevzuata uygun olarak kimliğinizi, belirli veya belirlenebilir kılınan her türlü bilginizi, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, bizle paylaştığınız her türlü bilgiyi Veri Sorumlusu sıfatıyla korur, işler, kullanır ve saklar.

İşlenen kişisel verilerinin bir kısmı, doğrudan üyelik veya profil oluşturma sırasında veya sonrasında Kullanıcı tarafından sağlanmakta olup bir kısım kişisel veriler ise otomatik yollarla elde edilmektedir. Kullanıcı’nın bizzat …(SİTE ADI YAZILACAK ) ile paylaştığı bilgiler şunlardır:

Ad, Soyadı
Telefon numarası
Mail adresi
TC No
Adres Bilgisi
Vergi Dairesi ve No

Kullanıcının bizzat sağlamadığı ancak otomatik yollarla elde edilen veya tarafımızca üretilen kişisel veriler şunlardır:

 • Tarayıcı çerez(cookie) bilgileri
 • Kullanıcı işlem bilgisi (IP adresi)
 • Genel konum verileri
 • Site içi hareketler-sayfa gezinti bilgileri
 • Davranışsal veya özelleştirilmiş reklamcılık verileri

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kullanıcıların üyelik veya profil oluşturma sırasında sağlamış olduğu bilgiler, üyelik işleminin gerçekleştirilebilmesi ve gerektiğinde tarafımızca Kullanıcı ile iletişime geçilebilmesi amacıyla alınmaktadır. Kullanıcıların kişisel verilerini, kanuni sınırlar çerçevesinde yalnızca belirli amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla ölçülü ve sınırlı olmak üzere hukuka uygun olarak işlenmektedir.

Kullanıcılara sunulan hizmetlerin geliştirilmesini sağlamak, site içi deneyimlerini zenginleştirmek, şirket raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinde kullanmak, istatistiksel değerlendirmeler yapmak, pazar araştırmalarında bulunmak, yeni ürün ve hizmetleri kullanıcılara tanıtmak ve yine bu amaçlarla veri tabanları oluşturmak ve ayrıca hakkiogluinsaat.com üzerinden sunulan reklamları kişiselleştirilebilmek amacıyla da bu veriler Kullanıcı bilgileri ifşa edilmeden kullanılabilir. Kullanıcı, var olan hizmetleri kullandığı takdirde, bu sayılan veri işleme faaliyetlerine açıkça onay vermiş sayılacaktır.

Kanun uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel veriler kullanıcıların ayrıca rızası alınmaksızın işlenebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde sayılan istisnalar şunlardır (6698 sayılı KVKK ulaşmak için Tıklayın):

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Çerezlerin (Cookies) Toplanması Ve Kullanımı

Site ziyaret edildiğinde “cookies” (çerez) olarak adlandırılan bazı bilgi ve dosyalar Kullanıcı’nın sitenin kullanımını kolaylaştırması amacıyla saklanıp daha sonra da kullanılabilir. Bir çerezin Kullanıcı tarafından kabul edilmesi sonucunda depolanan bilgi türü PC’ye özgüdür ve IP adresi, PC’nin web sitesini ziyaret tarih ve saati, web sitesinin hangi bölümlerinin ziyaret edildiği ve ulaşılmak istenen web sayfalarının başarıyla Kullanıcı’ya sunulup sunulmadığı gibi verileri içerir. Bu bilgiler anonimdir. Kişiye ait değil, bilgisayara aittir.

Çerez verilerinden, web sitesinin kullanımına ilişkin daha fazla bilgiye sahip olmak ve web sitesinin optimum seviyede çalışıp çalışmadığını görebilmek amacıyla yararlanılır. Bu, verilen web hizmetlerinin geliştirilmesini, keyifli ve yenilikçi bir çevrimiçi (online) deneyim sunulmasını mümkün kılar.

Dijital platformda yer alan çerezler üzerinden kişisel verileriniz toplanabilir, toplanan veriler kanuna uygun olarak işlenebilir, aktarılabilir ve saklanabilir. Web sitesinin kullanılması halinde işbu gizlilik politikası kabul edilmiş sayılacaktır.

Bilgisayarın ayarları değiştirilerek bu bilgiler silinebilir ya da bloke edilebilir Bu bilgiler silinir ya da bloke edilirse, internet sitesinin bazı özelliklerinden yararlanılamayabilir.

Kişisel Verileri Saklama Süresi

Elde edilen kişisel veriler, kişisel veri işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca ve ancak bu süreleri aşmamak kaydıyla saklanmaktadır. Bunun dışında kanuni yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla saklanan kişisel veriler, yine kanunlarda belirtilen sürelerle saklanmaktadır. Ayrıca Kullanıcı’nın temel hak ve özgürlüklerini zedelememek kaydıyla hakkiogluinsaat.com meşru menfaatlerinin gerektirmesi halinde kişisel veriler, bu menfaatlerin gerektirdiği süreler boyunca da saklanabilir.

Kişisel verinin saklanmasını gerektirecek durumların ortadan kalkması halinde kişisel veriler, Kanun’da ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hakkiogluinsaat.com tarafından uygun bir şekilde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel veriler, işbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlardan birinin, üçüncü kişilere aktarımı gerektirmesi ve Kanun’un 5. maddesinde belirlenen şartlardan birinin varlığı halinde yurtiçindeki veya yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilir.

Kullanıcıların kişisel verilerinin üçüncü kişilere aktarılması durumları başlıca şunlardır:

 • Mahkemelerin, idarenin veya yetkili kamu kurumlarının, mevzuata uygun şekilde hakkiogluinsaat.com yöneltilen bilgi ve belge talepleri,
 • hakkiogluinsaat.com ticari faaliyetlerini yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığı veya işbirliği yaptığı gerçek veya tüzel kişilere veri aktarımının, bu ilişkilerin yürütülmesi açısından gerekli olması,
 • İnternet sitesinin sahibinin değişmesinin kullanıcı verilerinin aktarılmasını gerekli kılması,
 • Gerçek veya tüzel üçüncü kişilerle ortaklık ilişkisi kurulabilmesi için bu kişilere kullanıcı verilerinin de aktarılmasının gerekli olması.
 • İnternet sitesinin el değiştirmesi durumunda yeni veri sorumlusu, siteyi devralan gerçek veya tüzel kişi olacaktır.

Kayıtların Doğru Olarak Tutulması

Kullanıcılara ait bilgilerin mümkün olduğunca doğru olması amaçlanmaktadır. Kullanıcılar tarafından iletilen bilgilerin gözden geçirilmesi ya da değişiklik yapılmasının istenmesi durumunda hakkiogluinsaat.com ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.

Kullanıcı’nın Hakları

İşbu Gizlilik Politikası kapsamında veri sorumlusu Şirket’dir. KVKK kapsamında veri sorumlusuna yapılacak başvurular ve itirazlar aşağıda belirtilen usullerden biri ile yapılabilir.

Elektronik Ortamda Başvuru Usulü

Şirketimize elektronik ortamda yoluyla yapılacak olan başvurular kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da kişisel verisi işlenen gerçek kişi tarafından Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle yapılabilir.

Elektronik ortamda “info@hakkiogluinsaat.com” adresine veya 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan güvenli elektronik imza ile ya da mobil imza ile imzalanarak Şirketimize ait “Ferhatpaşa Mah. Seyit Nizam Cad. No : 2 Ataşehir / İSTANBUL” adresine konu kısmında “Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Bilgi Talebi” ifadesi ile iletilmesi gerekmektedir.

Yazılı Başvuru Usulü

Şirketimize yazılı olarak yapılacak olan başvurular kişisel verisi işlenen gerçek kişi tarafından şahsen, iadeli taahhütlü mektup veya Noter vasıtasıyla yapılabilir. Yazılı başvurular Şirketimizin “Ferhatpaşa Mah. Seyit Nizam Cad. No : 2 Ataşehir / İSTANBUL” adresine yapılmalıdır. Yapılacak başvurularda gönderilecek zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması gereklidir.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Yazılı başvurularda başvuru tarihi olarak kişisel verisi işlenen gerçek kişi tarafından Şirketimize başvuru evraklarının tebliğ edildiği tarih kabul edilir. Diğer yöntemlerle yapılan başvurular için ise başvurunun Şirketimize ulaştığı tarih başvuru tarihi olarak kabul edilmektedir.

Kanun’un 13. maddesi uyarınca yapılan başvurular talebin niteliğine göre değerlendirilir ve başvuru tarihinden itibaren en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırılır. Başvuruya ilişkin yanıtlar kişisel verisi işlenen gerçek kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir.

Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) ve bilgi talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Ücretlendirme

Yapılan başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda on (10) sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfa üzerindeki her sayfa için bir Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Yapılacak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Veri Sorumlusundan Talep Edilebilecekler

Kullanıcı kendisiyle ilgili:

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) İşlenmişse bilgi talep etme,
c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurtiçinde/yurtdışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
f) Kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kullanıcı’nın bu kapsamdaki taleplerinde aşağıdaki hususlar mutlaka yer almalıdır:

 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu,
 • Talep konusuna ilişkin bilgi ve belgeler.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği Ve Korunması

Kişisel verileriniz hakkiogluinsaat.com koruması altındadır. Kanun uyarınca;

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini, ve
 • Kişisel verilerin muhafazasını…

…sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirler alarak bu amaca yönelik politikalar uygulamakta ve tüm kişisel veriler internet üzerinden SSL (Secure Socket Layer) sertifikası ile güvence altına alınmaktadır. Var olan bu önlemler uygun yeni güvenlik teknolojileri ortaya çıktıkça güncellenmeye devam edecektir.

Gerekli bütün veri güvenliği önlemlerin alınmasına karşın, Site’ye ve/veya sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, hakkiogluinsaat.com  herhangi bir hukuki sorumluluğu olmayacağı gibi ayrıca web sitesi üzerinden başka uygulamalara/internet sitelerine link verilmesi halinde de hakkiogluinsaat.com söz konusu uygulamaların/internet sitelerinin gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik de herhangi bir hukuki sorumluluk taşımamaktadır.

Kullanım Koşulları

İşbu web sitesi, işbu metinde belirtilen şartlar kullanılabilir. Belirtilen Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metnini kabul etmeyen veri sahipleri hakkiogluinsaat.com kullanamazlar.

Kullanıcının Hak Ve Yükümlülükleri

hakkiogluinsaat.com hizmetlerinden yararlanan kullanıcı;

 • hakkiogluinsaat.com kullanırken yürürlükteki mevzuata uygun hareket edeceğini,
 • hakkiogluinsaat.com yayınlanan hiçbir içeriği izinsiz kullanmayacağını; başka internet sitelerinde ve diğer mecralarda alıntı yapmaksızın yayınlayamayacağını,
 • Herhangi bir yazılım, donanım veya iletişim unsuruna zarar vermek, işlevini aksatmak maksadıyla virüs içeren yazılım veya başka bir bilgisayar kodu, dosyası oluşturmayacağını, yetkisi olmayan herhangi bir sisteme ve/veya veriye ulaşmaya çalışmayacağını,
 • Ayrıca direkt veya dolaylı olarak,verilen hizmetlerdeki algoritmaları ve kodları deşifre edecek, işlevlerini bozacak davranışlarda bulunmayacağını, içerikleri değiştirme, dönüştürme,çevirme gibi davranışlarda bulunmayacağını,

               Kabul, beyan ve taahhüt eder.

hakkiogluinsaat.com Hak ve Yükümlülükleri

Kullanıcıya hizmet sağlayan hakkiogluinsaat.com;

3.1. Kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürebilme, ilave hizmetler açabilme, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilme veya ücretli hale dönüştürebilme,
3.2. İçerik oluşturan kullanıcı ile ilgili kısıtlama ve kullanıcı engelleme, silme,
3.3. Kullanıcılara karşı hiçbir şekilde sorumlu olmaksızın, gerekli gördüğü zamanlarda hizmetleri geçici bir süre askıya alma veya tamamen durdurma,
3.4. Sunulan hizmetlerin kullanıcılara kazanılmış hak tahsis etmeyeceği gözetilerek, hizmetleri, tasarımı ve içeriği her zaman değiştirebilme,

Haklarına sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.  

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Bu web sitesinde yer alan bütün bilgiler ve tavsiyeler genel nitelikte olduğundan bunlara dayanarak karar verilmemesi gerekir. hakkiogluinsaat.com bu web sitesinde sunulan bütün bilgilerin, web sitesine dahil edildiği an itibariyle, doğru olmasına gayret etmekte, ancak bunların doğru olduğuna dair garanti vermemektedir.

hakkiogluinsaat.com’un veya sosyal ağının sağladığı içerikler kullanılarak veya esas alınarak yapılacak olan yönlendirmeler/paylaşımlar/etkinlikler vb. herhangi bir fiilin neden olacağı hukuka aykırı veya istenmeyen durumların yaşanması halinde hakkiogluinsaat.com hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Fikri Mülkiyet Hakları

Bu web sitesi telif hakları ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları tarafından korunan yazı, fotoğraf, diğer görsel öğeler ve ses öğeleri gibi malzemeler içermektedir. Telif hakları ve diğer fikri mülkiyet haklarının tamamı hakkiogluinsaat.com mülkiyetindedir.

Bu web sitesinde bulunan bütün ticari markalar lisans karşılığında bu web sitesinde kullanılmak üzere sahipleri tarafından hakkiogluinsaat.com’a izin verilmiştir. Hakkiogluinsaat.com bu web sayfasının gerek kullanım koşullarında, gerekse yukarıda yer alan yasal uyarıda zaman zaman değişiklikler yapabilir.

Bu web sitesine girerek o an için geçerli olan koşulları ve yasal uyarıyı kabul etmiş olacağınızdan her defasında söz konusu koşulları ve yasal uyarı kontrol etmeniz gerekir.

Web Sitesinde Değişiklik Yapılması/Web Sitesinin Faaliyeti

hakkiogluinsaat.com her zaman için bu web sitesinin formatında ve içeriğinde değişiklik yapabilir.

hakkiogluinsaat.com içeriğin güncellenmesi ya da başka nedenlerle destek ya da bakım çalışmaları sırasında bu web sitesinin faaliyetini askıya alınabilir, kahve.com her zaman için, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın bu web sitesine erişime son verme hakkına sahiptir.

Mücbir Sebep

Hukuken mücbir sebep sayılan doğal afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden dolayı hakkiogluinsaat.com işbu metinlerdeki yükümlülüklerini hiç veya gereği gibi ifa edemezse, hukuken sorumlu tutulamaz. Bu ve benzeri gibi durumlar, hiçbir şekilde gecikme veya ifade etmeme veya temerrüt şeklinde addedilmeyecek olup, … hakkiogluinsaat.com bu durumlar için herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nde Değişiklikler

hakkiogluinsaat.com, işbu, Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni hükümlerinde değişiklik yapabilir. Güncel Gizlilik Politikası, Site’de yayınlandığı tarihte veya Kullanıcı’ya herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte geçerlilik kazanır.

Yetkili Mahkeme

Bu koşullar T.C yasalarınca belirlenen hükümlere tabidir ve bu yasalara uygun olarak yorumlanacaktır.

İşbu Kullanım Koşulları,Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf halinde, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

HAKKIOĞLU GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI GIDA OTOMOTİV KUYUMCULUK İNŞ. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ (hakkiogluinsaat.com)

Ferhatpaşa Mah. Seyit Nizam Cad No: 2 Ataşehir/İSTANBUL

İnşaat Projelerinizde Size Özel Çözümler Sunuyoruz!

Ferhatpaşa Mh. Yeditepe Cd. No: 122/124A Ataşehir / İstanbul